درباره ما

با ما آشنا شوید

شرکت نظام صنعت پارس

این مجموعه از سال 1379 مشغول به کار شده و در سال 1383 به عنوان شرکت رسمی فعالیت های خودرا کسترش داده وبا استفاده از مهندسین مجرب توانسته به عنوان یکی از بزرگ ترین تولید کننده های جنوب کشور شناخه شود .

27

پروژه های انجام شده

985

پروژهای در دست

78

سوله سازی

نمونه کار

برخی از پروژه ها